2.1.2 Integrale aanpak Veiligheidszorg

Onder regie van het Platform IVZ wordt op districtelijk niveau in Twente structureel en integraal samengewerkt tussen de 14 gemeenten en hun veiligheidspartners aan de bestrijding van criminaliteit en overlast. Daarbij werken we met name aan het versterken van de gemeentelijke informatiepositie om de kwaliteit van ons veiligheidsbeleid en onze aanpak te verbeteren. Bestuurlijk en ambtelijk zijn we vanuit Hof van Twente in de stuurgroep doorontwikkeling IVZ Platform direct betrokken bij het ontwikkelings-traject.

Maatschappelijke onrust (bijvoorbeeld rond de vluchtelingenopvang of gezinsdrama’s) is een lokaal en regionaal thema. Lokaal zetten we in op het versterken van de keten van leefbaarheid, zorg en veiligheid tot aan het strafrecht waarvoor Justitie verantwoordelijk is.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/21-integrale-veiligheidszorg/212-integrale-aanpak-veiligheidszorg.html