2.2 Openbare Orde

Wat willen we bereiken? Goede en zorgvuldige waarborging van de openbare orde, waardoor de openbare ruimte een prettige plek is om te verblijven. Bij de handhaving van de openbare orde is de politie Twente één van de veiligheidspartners van het lokaal bestuur.

Visie Openbare Orde

Het openbare orde beleid wordt mede vorm gegeven in de (lokale) driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie en uitgewerkt d.m.v. vergunningverlening, handhaving en het houden van toezicht in onze openbare ruimte. Centraal staan de lokale prioriteiten in Hof van Twente, die jaarlijks afgestemd worden met de gemeente en de politie van het Basisteam Midden Twente. Gezamenlijk zetten we ons in voor het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen. 

Met de transities in het sociale domein staan sociale calamiteiten, die tot maatschappelijke onrust kunnen leiden, nadrukkelijk op de agenda van de lokale driehoek en op de agenda van onze lokale zorg- en veiligheidstafel.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/22-openbare-orde.html