2.2.1 Openbare Orde doen we samen

Ook in 2017 zetten we in op het leefbaar houden van de openbare ruimte en het handhaven van de orde in die ruimte. Door de politie zal invulling gegeven worden aan de nieuwe visie (voortkomend uit de nationale politie) op het samenwerken tussen wijkagenten, taakagenten (jeugd, horeca en verwarde personen) en onze BOA’s. 

De gebiedsscan van de politie voor Hof van Twente biedt mede de onderbouwing voor beleidskeuzes die in het uitvoeringsplan 2017 en het 4-jarig integraal veiligheidsplan 2017–2020 zullen worden opgenomen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/22-openbare-orde/221-openbare-orde-doen-we-samen.html