2.2.2 Projecten bestrijding overlast

Projecten gericht op het bestrijden van overlast staan in 2017 als speerpunt op de agenda van de gemeente, de politie en haar veiligheidspartners. Onder de noemer ‘overlast’ vallen allerlei zaken waar bewoners zich aan ergeren of last van ondervinden. 

Net als in andere gemeenten in Nederland, komen alle vormen van overlast voor in Hof van Twente zoals vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), winkeldiefstal, drugsoverlast, jeugd(groepen)overlast, burenoverlast en overlast door psychisch kwetsbaren. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/22-openbare-orde/222-projecten-bestrijding-overlast.html