2.2.3 Beleidsindicatoren

De shortlist jongeren (lijst met groepen probleem-jongeren) is vervangen door een aanpak met de zogenaamde groepsscan. Het doel is om hiermee samen met de politie nog effectiever de harde kern van overlastgevende jongeren in beeld te krijgen en te bestrijden. 

Het aantal winkeldiefstallen is relatief laag ten opzichte van landelijke cijfers. Samenwerking tussen winkeliers, politie en gemeente binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen is dus effectief. 

Het aantal verwijzingen van jongeren naar het bureau Halt ligt in Hof van Twente boven het landelijk gemiddelde als gevolg van een actieve doorverwijzing. Wij willen hoog blijven inzetten om grensoverschrijdend gedrag bij jeugdige daders zo vroeg mogelijk te stoppen. 

In 2017 zal de bestrijding van woninginbraken (onder landelijk gemiddelde) zich met name richten op een integrale aanpak zoals het stimuleren van inbraakpreventieadviezen aan inwoners, het bestrijden van heling en de donkere-dagen-aanpak. We zijn van mening dat het aantal inbraken nog altijd te hoog is en willen de veiligheidsbeleving van onze inwoners op dit punt daarom verbeteren.

Huiselijk geweld is en blijft een prioriteit. De preventieve inzet op het voorkomen van vernielingen en beschadigingen, met name rond uitgaansgelegenheden, festiviteiten en rond de jaarwisseling zal worden geïntensiveerd ondanks het feit dat we hier onder het landelijk gemiddelde scoren.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/22-openbare-orde/223-beleidsindicatoren.html