2.3 Veiligheidsregio Twente

Wat willen we bereiken? De missie: ‘Samen werken aan een veilig Twente’ onderschrijven. Door vanuit Hof van Twente samen te werken in de Veiligheidsregio Twente een meer professionele organisatie voor veiligheid in Twente creëren en meer aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s. 

Visie

In de Veiligheidsregio Twente bestaat het Algemeen Bestuur uit de burgemeesters van de Twentse gemeenten. Met de 14 gemeenten, de politie, de GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), het OM, Defensie en het Waterschap wordt samengewerkt aan een veilig Twente op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.

De bevolkingszorg in de crisisorganisatie is in Hof van Twente breed georganiseerd en er wordt structureel geoefend. De Veiligheidsregio ondersteunt de Twentse gemeenten onder meer met een evenementenkalender en advies over (grote) publieksevenementen. Vanuit het districtelijk veiligheidsoverleg van de Twentse burgemeesters is burgemeester Nauta portefeuillehouder voor het beleid gericht op voorkoming van mensenhandel/illegale prostitutie en het RIEC-ON.

De raad krijgt jaarlijks de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de begroting van de Veiligheidsregio Twente.

Ga naar...

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/23-veiligheidsregio-twente.html