2.3.1 Doorontwikkeling crisisorganisatie

In 2017 groeit Veiligheidsregio Twente naar een outputgerichte crisisorganisatie die de burger centraal stelt. We hebben als doel dat de crisisorganisatie sneller in staat is om de burger te helpen, flexibel op te schalen en daarmee maatwerk te leveren voor het oplossen van een incident.

Bestuurlijk en ambtelijk zijn we betrokken bij de voorbereiding op deze doorontwikkeling door onze deelname aan oefeningen en trainingen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/23-veiligheidsregio-twente/231-doorontwikkeling-crisisorganisatie.html