2.4 Vergunningverlening

Wat willen we bereiken? EfficiĆ«nte vergunningverlening op basis van wetten en verordeningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, en het reguleren van de hiermee gemoeide algemene belangen.

Visie Vergunningverlening

Uit oogpunt van dienstverlening zet Hof van Twente steeds meer in op digitaal werken. Vergunning-aanvragen worden tegenwoordig via het omgevingsloket online (OLO) in behandeling genomen. De taken op het gebied van vergunningverlening worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma VTH-taken gepland.

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2019 in werking. De wet gaat zorgen voor minder regels, meer aandacht voor de woonomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Er gaan 26 wetten op in deze wet die niet uitgaat van verboden, maar juist uitnodigt tot ontwikkeling. Hof van Twente zal anticiperen op de nieuwe regelgeving. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening.html