2.4.1 Digitaal werken

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het digitaal afhandelen van vergunningaanvragen. Inmiddels kunnen de APV- en de omgevingsvergunningen (incl. meldingen) digitaal behandeld worden. Komend jaar wordt bij handhavingsbezoeken gebruik gemaakt van digitale dossiers. Daarnaast wordt er digitaal gearchiveerd. Ook wordt er gewerkt aan het digitaal ter inzage leggen en digitaal publiceren. Eind 2017 is het doel om in het gehele proces geen papier meer te gebruiken, zodat wij volledig digitaal kunnen werken. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening/241-digitaal-werken.html