2.4.2 Pilot ambtelijke toets welstand

In 2017 gaan wij de pilot van het uitbreidingsplan De Marke III in Hengevelde evalueren. In dit project werd de toets aan het welstandsbeleid niet door professionals van Het Oversticht uitgevoerd, maar ambtelijk in eigen huis. Zodra er voldoende gegevens zijn verzameld om een conclusie ten aanzien van deze wijze van toetsing te kunnen trekken, zal de gemeenteraad hierover worden ingelicht. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening/242-pilot-ambtelijke-toets-welstand.html