2.4.3 Omgevingswet

Begin 2019 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze wet vervangt een groot aantal wetten op het gebied van vergunningverlening. In aanloop naar deze wetswijziging zullen diverse beleidskeuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzemogelijkheden worden aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2017 zullen wij hiermee gaan starten. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening/243-omgevingswet.html