2.4.4 Actief informeren

De regelgeving over vergunningvrij bouwen is ingewikkeld geworden, waardoor veel burgers niet meer zelf kunnen beoordelen of het bouwplan zonder vergunning kan worden gerealiseerd. Ook de milieuregelgeving wordt steeds complexer. Daarnaast biedt de verruiming van het Besluit omgevingsrecht diverse mogelijkheden om plannen snel te kunnen realiseren.

Wij werken klantgericht en zoeken samen met de initiatiefnemers naar de mogelijkheden voor het realiseren van hun plannen. Hiervoor gaan wij steeds vaker op locatie kijken en beoordelen of medewerking mogelijk en gewenst is. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening/244-actief-informeren.html