2.4.5 Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

In Twente wordt nu nog gewerkt vanuit een netwerkconstructie. Deze werkvorm zal eindig zijn. Vanaf 1 januari 2018 wordt de RUD een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de Twentse gemeenten en de provincie Overijssel. Inmiddels zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten vastgesteld door de 14 gemeenten en is er een bedrijfsplan opgesteld. In 2017 wordt er gewerkt aan een inrichtingsplan en de uitvoering hiervan. Ook zal dan de overgang van medewerkers vorm moeten krijgen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/24-vergunningverlening/245-regionale-uitvoeringsdienst-rud.html