2.5.1. Uitvoeringsprogramma VTH taken

In het uitvoeringsprogramma VTH-taken zijn per taakveld operationele doelstellingen en prioriteiten opgenomen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hierbij om milieu- en bodemtaken, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en brandveiligheid. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/25-integrale-handhaving/251-uitvoeringsprogramma-vth-taken.html