2.5.2 Handhaving APV

De bijzondere opsporingsambtenaren worden ingezet op het toezicht en handhaving van verschillende wettelijke regelingen, waaronder de APV. De taakuitoefening van de BOA is direct gerelateerd aan leefbaarheid en indirect aan de veiligheid in de openbare ruimte. Verkeershandhaving beperkt zich hoofdzakelijk tot controles op parkeerexcessen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-2-veiligheid-en-regels/25-integrale-handhaving/252-handhaving-apv.html