3.1.1 Omgevingsvisie Hof van Twente

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Maar daarvoor gaan we al inspelen op de mogelijkheden uit de wet: meer interactieve planontwikkeling, meer marktwerking en flexibiliteit. Daarom stellen we dit jaar al een Omgevingsvisie Hof van Twente op. Daarin geven we de gewenste ontwikkelingsrichting aan op het gebied van wonen, werken, recreëren, mobiliteit etc. De visie nodigt initiatiefnemers uit om te komen met plannen. Gestreefd wordt naar vaststelling van de visie door de gemeenteraad eind 2016 – begin 2017. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/31-ruimtelijke-ontwikkeling/311-omgevingsvisie-hof-van-twente.html