3.1.2 Kanpagne

Er kan veel in de Hof van Twente. Ons beleid biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Alleen hebben we er nog niet veel over gecommuniceerd. Daarom is de Kanpagne gestart waarbij actief uitgelegd wordt wat er kan en dat er minder regels zijn waaraan voldaan moet worden. Samen met initiatiefnemers gaan we in gesprek om te komen tot nieuwe projecten. Dit in de stad en op het platteland. Hiertoe worden o.a. bijeenkomsten in 2017 georganiseerd. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/31-ruimtelijke-ontwikkeling/312-kanpagne.html