3.2.1 Thematische herziening buitengebied

Vorig jaar is het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente in werking getreden. Na inwerkingtreding is het KGO-beleid (kwaliteitsimpuls groene omgeving) met verruiming van de mogelijkheden voor ontwikkelingen in het buitengebied vastgesteld. De KGO-onderdelen worden in het bestemmingsplan opgenomen. Bij deze actualisatie kunnen ondergeschikte planaanpassingen eveneens meegenomen worden.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/32-plattelandsontwikkeling/321-thematische-herziening-buitengebied.html