3.2.2 Vitaal landelijk gebied

Komend jaar wordt de agenda agrarische sector uitgevoerd. Concreet wordt daarbij ingegaan op de projecten: inzet op verbetering condities van de landbouwsector naar aanleiding van het onderzoek onder de zeugenhouders, erventransitie / functieverandering van het erf, sloop en vrijkomende agrarische bebouwing. 

Daarnaast wordt actief ingespeeld op overige problematiek zoals asbest, mest en bodem. Deze projecten worden al dan niet in het samenwerkings-verband Groene Metropool Twente opgepakt. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/32-plattelandsontwikkeling/322-vitaal-landelijk-gebied.html