3.3.1 Woonlocaties

Dit jaar worden verkennende onderzoeken naar ontwikkeling van de genoemde gebieden opgestart. Bekeken wordt welke noodzaak tot ontwikkeling er is, welke prioriteit wordt gegeven en voor welke doelgroep ruimte geboden wordt. Ook de ruimtelijke inpassing is een belangrijk punt. Na de verkenning zal het college een besluit nemen over het vervolg. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/33-wonen/331-woonlocaties.html