3.3.2 Marktverkenningen

Het is wenselijk om als gemeente in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de woningmarkt. Dit vraagt inzicht in de woningmarkt en flexibiliteit in plannen. Om deze reden zal in samenspraak met corporaties en marktpartijen onderzoek verricht worden naar vraag en aanbod op de woningmarkt. 

Door de demografische ontwikkeling zal de zorgvraag groter worden, hetgeen effect heeft op de kwaliteit en aanpasbaarheid van woningen. Dit biedt ook kansen. Zo is er sprake van een toename van meergeneratie-erven in het buitengebied waarmee ingespeeld wordt op de toenemende vraag naar mantelzorg en vrijwilligerszorg.

Nieuw gebouwde woningen

In het voorjaar van 2016 zijn 52 appartementen aan de Peperkampweg in Delden afgerond en opgeleverd aan de bewoners. In Goor zijn 12 appartementen aan de Bleekstraat gerealiseerd. In totaal worden dit jaar (2016) naar verwachting 130 woningen opgeleverd. 

Demografische druk

Het aantal inwoners zal naar verwachting tot 2030 dalen tot 34.320. Daarbij is de landelijke trend van de stijging van het aantal huishoudens ook in onze gemeente zichtbaar. Het aantal huishoudens zal tot 2020 stijgen met ongeveer 700. Vervolgens zal het aantal huishoudens tot 2025 stabiliseren. De demografische ontwikkeling sluit aan op de Woonafspraken Twente. Er is geen overcapaciteit in het woningbouwprogramma. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/33-wonen/332-marktverkenningen.html