3.4.1 Actualisatie bedrijventerreinenvisie

De bedrijventerreinenvisie wordt geactualiseerd om zo in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden. Regionaal in Twente is gesproken over de wijze waarop met (over-)aanbod van de werklocaties wordt omgegaan. Binnen de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie wordt hierop ingegaan. De visie krijgt een sterk uitvoerend karakter, waarbij de Hof van Twente fors inzet op groeimogelijkheden voor lokaal gevestigde bedrijven.

Tevens zal Zenkeldamshoek beschikbaar blijven voor groeiende en nieuw te vestigen bedrijven.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/34-werken/341-actualisatie-bedrijventerreinenvisie.html