3.4.2 Vrijetijdseconomie

In de Sociaal Economische Visie (SEV) is de doelstelling opgenomen om in 2030 5% meer overnachtingen te hebben ten opzichte van 2015. Deze doelstelling is opgenomen in het, uit de SEV voortkomende, actieprogramma vrijetijdseconomie. De actiewerkgroep vrijetijdseconomie bestaande uit ondernemers, VVV en gemeente zetten in op een continu marketingproces Toerisme en recreatie. 

Samen met de nieuwe opzet van Twente marketing moet dit leiden tot meer bezoekers die komen voor het moois van (Hof van) Twente. 

In november 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de meeropbrengsten toeristenbelasting, in samenwerking met de actiegroep vrijetijdseconomie, in te zetten ter versterking van de kwaliteit van het toeristisch product Hof van Twente. Het college meent met de binnen de Reserve ESP gereserveerde € 300.000 voor uitvoering van het Actieplan vrijetijdseconomie tegemoet te zijn gekomen aan de intentie van deze motie. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/34-werken/342-vrijetijdseconomie.html