3.5 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de Routekaart naar een energieneutrale gemeente in 2035. Dit geschiedt door uiteenlopende projecten en initiatieven te starten, te faciliteren en te stimuleren. Samenwerking en participatie van inwoners, ondernemers en gemeente zijn de sleutelwoorden. 

Visie duurzaamheid

De doelstelling van de gemeenteraad om in 2035 energieneutraal te zijn is vertaald in een routekaart, die door de raad is vastgesteld. Speerpunten zijn energiebesparing en energie-opwekking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de verduurzaming van eigen vastgoed. 

Duurzaamheid biedt kansen voor de ontwikkeling van de lokale economie. Samenwerking en participatie van inwoners, ondernemers en gemeente zijn de sleutelwoorden. Ook als het gaat om het energiebedrijf Zuiver Hof van Twente, waarin de gemeente deelneemt.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/35-duurzaamheid.html