3.5.1 Werkgroepen duurzaamheid

In 2017 stimuleren we het ontstaan van werkgroepen duurzaamheid per kern/buurtschap om samen projecten uit te voeren voor besparing en opwekking. Gedacht kan worden aan een gezamenlijk project op het gebied van zonnepanelen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/35-duurzaamheid/351-werkgroepen-duurzaamheid.html