3.5.4 Voorbeeldfunctie

In 2017 willen we in Markelo het zwembad, samen met de tennisclub en de manage verder verduurzaamd hebben.

In 2017 wordt een plan gemaakt hoe de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd worden.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/35-duurzaamheid/354-voorbeeldfunctie.html