3.5.5 Realisering biomassaplein

Na vaststelling van de warmtevisie en het oogstplan eind 2016, dient er medio 2017 een biomassaplein gerealiseerd te zijn met een inzamelstructuur voor houtige biomassa, verwerking en teruglevering naar inwoners en ondernemers van pellets en snippers.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-3-wonen-en-werken/35-duurzaamheid/355-realisering-biomassaplein.html