Programma 4: Leefomgeving


 

Dit programma bevat alle activiteiten die betrekking hebben op de Leefomgeving.

De kwaliteit van de openbare ruimte is een samen-spel tussen de gemeente en haar inwoners, maar ook tussen inrichting, aanleg, onderhoud en gebruik. Investeringen in de openbare ruimte richten zich met name op de taakvelden wegen en riolering. Bij aanbestedingen worden lokaal en regionaal gevestigde ondernemers betrokken. Bij het beheer van het gemeentelijk vastgoed is investeren in duurzaamheid speerpunt.

Vanaf januari 2017 werkt Gildebor als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Hengelo, SWB en Hof van Twente aan het onderhoud van de openbare ruimte. De basis voor het onderhoud zijn de vastgestelde gemeentelijke beheer- en onderhoudsplannen voor in ieder geval de komende 3 jaar. Jaarlijks worden de door Gildebor te leveren prestaties opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente. Medewerkers van de buitendienst van onze gemeente krijgen een functie in het nieuwe bedrijf. Gildebor biedt bovendien arbeid en leerwerkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ga naar

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving.html