4.1 Milieubeleid

Wat willen we bereiken? Een gezonde veilige woon-/leefomgeving met ontwikkelingsperspectief voor economische activiteiten.

Visie Milieu

Milieunormen (water, bodem, geluid, etc.) beschermen generiek de volksgezondheid en de natuur en het milieu. Lokaal worden nomen binnen gegeven wettelijke bandbreedtes in overleg met burgers en bedrijven nader ingekleurd voor behoud en ontwikkeling van een sociale en economisch duurzame samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Milieunormen worden ingebed in de gemeentelijke omgevingsvisie (en omgevingsplan).

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/41-milieubeleid.html