4.1.1 Milieuregels fysieke leefomgeving

Gemeentelijke milieunormen worden met inachtneming van ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Omgevingswet en aanvullingswetten) opgenomen, ingebed in de gemeentelijke omgevingsvisie en/of het omgevingsplan.  

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/41-milieubeleid/411-milieuregels-fysieke-leefomgeving.html