4.1.2 Externe veiligheid

Gedurende de looptijd van het programma wordt jaarlijks voor 1 december (vanuit het meerjaren programma externe veiligheid 2015 – 2018) een verzoek gedaan bij het kennispunt Externe Veiligheid van de Regionale Uitvoeringsdienst voor af te nemen diensten als bijvoorbeeld het uitbrengen van een advies over een bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/41-milieubeleid/412-externe-veiligheid.html