4.1.3 Gebiedsgericht geurbeleid

In het tweede kwartaal van 2017 wordt een voorstel voor gebiedsgericht geurbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. In het voorstel wordt ingegaan op bescherming van burgers en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/41-milieubeleid/413-gebiedsgericht-geurbeleid.html