4.2.1 Asbestaanpak

De Integrale aanpak asbestproblematiek (Masterplan) heeft tot doel om tot een totaal overzicht van de resterende asbestopgave in bodem, daken, erven en wegen te komen en hier een integrale aanpak voor te stellen. Voor de asbestdaken wordt dit mede ingegeven door het verbod hierop in 2024.

In nauwe samenwerking met de provincie Overijssel worden in 2017 enkele pilots uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar koppelkansen. Het Masterplan wordt verder ontwikkeld en uitgewerkt. De koppelpilot Gijmink B is de eerste pilot.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid/421-asbestaanpak.html