4.2.2 Koppelpilot Gijmink B

Door het aanstaande asbestdakenverbod en de huidige uitvoering van de asbestbodemsanering is het nĂș het moment om dit te koppelen en als pilotproject, samen met de provincie, uit te voeren. Door alle uitpandige asbest in de wijk Gijmink B nu te verwijderen wordt herverontreiniging van de gesaneerde bodem voorkomen en kan ervaring worden opgedaan met een integrale aanpak en wordt meer inzicht verkregen in de omvang van aanwezig asbesthoudend materiaal in een wijk.
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid/422-koppelpilot-gijmink-b/