4.2.4 Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Naar verwachting zal de landelijke Structuurvisie Ondergrond/Structuurvisie Schaliegas eind 2016 of begin 2017 van kracht worden. Vooralsnog blijven wij van mening dat we een schaliegasvrije gemeente moeten zijn, conform de door de raad aangenomen motie.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid/424-structuurvisie-ondergrond-strong.html