4.2.5 Concrete bodemsaneringen

De grootschalige asbestbodemsanering in het Gijmink in Goor wordt grotendeels in 2017 uitgevoerd (zie projectrapportage Nieuwe bodemsanering 

’t Gijmink). De provincie Overijssel rondt in 2017 het project ‘Asbest in tuinen’ af. In de laatste fase wordt opnieuw een aantal particuliere tuinen gesaneerd. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/42-bodem-en-asbestbeleid/425-concrete-bodemsaneringen.html