4.3.1 Wegen

In 2017 wordt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke wegen uitgevoerd volgens het wegenbeleid- en beheerplan. In 2017 zal daarom bij rioolrenovatie gelijktijdig geïnvesteerd worden in vervanging van wegen. Ook wordt 1 miljoen euro extra geïnvesteerd. Hierdoor wordt een inhaalslag gemaakt in het achterstallig onderhoud.

Evenals in 2016 wordt in 2017 de onkruidbestrijding uitgevoerd door toepassing van borstel- en heetwatertechniek.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/431-wegen.html