4.3.2 Mobiliteitsplan

Bij het vaststellen van het GMP 2016-2020 is tevens een jaarlijks budget van € 300.000 beschikbaar gesteld, waarvan projecten worden bekostigd die bijdragen aan het optimaliseren van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hof van Twente. In 2017 zal de planvorming en voorbereiding plaatsvinden van de projecten die opgenomen zijn in het door de gemeenteraad vast te stellen Uitvoeringsprogramma 2017 van het GMP. De fysieke uitvoering zal eind 2017 starten. Waar mogelijk wordt de samenhang gezocht met de uitvoering van groot onderhoud wegen en rioleringsprojecten. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/432-mobiliteitsplan.html