4.3.3 Verkeersveiligheid

Het beleid met betrekking tot educatie verkeersveilig-heid wordt in 2017 voortgezet.

Voor verkeersveiligheid is een tweetal beleidsindicatoren genoemd, gebaseerd op gegevens uit de landelijke basisregistratie ziekenhuiszorg. Over 2014 zijn voor Hof van Twente de volgende cijfers te zien, waarbij het percentage het aandeel aangeeft van het totaal aantal ziekenhuisopnamen van inwoners van Hof van Twente als gevolg van geweldpleging of een ongeval (niet alleen verkeerongevallen, maar ook in de huiselijke omgeving):

  • Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig 15%
  • Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 9%

Hierbij moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. In de periode 2007 t/m 2013 is de landelijke registratie van ongevallen slecht geweest. Sinds 2014 wordt er landelijk gewerkt aan een verbetering ervan. Dat betekent dat de komende paar jaar in de statistiek het aantal ongevallen kan toenemen alleen al doordat er beter wordt geregistreerd. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/433-verkeersveiligheid.html