4.3.5 Openbare verlichting

In 2017 wordt conform de vastgestelde beleidsnotitie verduurzamen de vervanging van openbare verlichting door ledarmaturen voortgezet. Er wordt hierbij ook gekeken naar vermindering van lichtvervuiling in het buitengebied evenals naar alternatieven en verduurzaming van de openbare verlichting. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/435-openbare-verlichting.html