4.3.6 Vaarwegen en havens

Het Twentekanaal wordt vanaf 2017 door Rijkswaterstaat verruimd, zodat het geschikt wordt voor grotere schepen klasse Va. In verband met de verbreding van het kanaal zal de haven Delden naar achteren verplaatst worden en uitgevoerd worden in klasse Va. Hiermee zijn alle havens van Hof van Twente (Markelo/Goor/Delden geschikt voor grotere schepen. Hof van Twente participeert in het samenwerkingsverband gemeenschappelijk havenbeheer Twentekanalen. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/436-vaarwegen-en-havens.html