4.3.7 Bruggen Twentekanaal

In vervolg op het in 2015 getekende bestuursconvenant tussen Rijk, Provincie Overijssel en Hof van Twente worden in 2017 door Rijkswaterstaat versterkingsmaatregelen uitgevoerd aan de Markelosebrug, Dorrebrug en de Warmtinkbrug.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/437-bruggen-twentekanaal.html