4.3.8 Aanleg glasvezel

Cogas is gestart met de verglazing van haar verzorgingsgebied. Eind 2016/begin 2017 zal naar verwachting het totale buitengebied van onze gemeente worden verglaasd. Voor onrendabele gebieden die door de markt niet worden ontsloten heeft de gemeente (beperkt) middelen beschikbaar als bijdrage, indien marktpartijen de businesscase niet sluitend krijgen. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/43-wegen-mobiliteit-en-verkeersveiligheid/438-aanleg-glasvezel.html