4.4 Groen

Wat willen we bereiken? De groene ruimte speelt een belangrijke rol in de beleving van de inwoners van Hof van Twente. Het juiste groen op de juiste plaats met de juiste beheerkwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden en een prettige leefomgeving.

Visie Groen

Voor het openbaar groen is een lange-termijn beheerplan opgesteld waarbij de afgesproken kwaliteit in samenhang is gebracht met de beschikbare middelen. Afgelopen jaren is een weg ingeslagen waarbij de inrichting van de groene openbare ruimte wordt aangepast aan de verminderde beschikbare middelen. Dit is concreet zichtbaar in het aanpassen van maaifrequenties en het omvormen van plantsoenvakken van heesters naar grasachtige vegetaties. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/44-groen.html