4.4.1 Openbaar groen

In 2017 wordt het groenonderhoud uitgevoerd volgens het vastgestelde Groenbeheerplan. Dit plan omvat het uitvoeringskader van het beleidsplan ‘Beheren op beeldkwaliteit’. In 2017 wordt het onderhoud daarmee functioneel, duurzaam en planmatig uitgevoerd. Ook worden initiatieven van onze inwoners en instanties nadrukkelijker gefaciliteerd. Denk daarbij aan het onderhoud van, door de gemeente geleverde, bloembakken in de openbare ruimte door particulieren. 

In 2017 wordt ook uitvoering gegeven aan het Bomenbeheerplan dat in 2016 werd vastgesteld. Dit plan omvat het beheerkader voor de gemeentelijke bomen en draagt bij aan het duurzaam, veilig en gezond houden van het bomenbestand. 
 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/44-groen/441-openbaar-groen.html