4.4.2 Speelvoorzieningen

In 2017 wordt het noodzakelijk klein onderhoud aan speeltoestellen uitgevoerd op basis van uit te voeren wettelijke inspecties. Onherstelbare speelvoorzieningen worden verwijderd (en niet vervangen). In wijkbeheerplannen wordt verder onderzocht waar herverdeling en eventueel opheffing van locaties voor speeltoestellen mogelijk is. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/44-groen/442-speelvoorzieningen.html