4.4.3 Begraven

In 2017 worden, in lijn met het plan “Optimalisering begraafplaatsen”, graven geruimd op de algemene begraafplaatsen in Goor en Delden. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte voor begraven. In 2017 zal het geruimde deel in Markelo in gebruik genomen worden. Verder zal gestart worden met de verbetering van de paden.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/44-groen/443-begraven.html