4.5 Riolering en water

Wat willen we bereiken? Een duurzame, toekomstbestendige- en klimaatbestendige voorbereiding op en uitvoering van de zorgplichten voor grondwater, afvalwater, hemelwater en bescherming van drinkwater.

Visie Riolering en water

Water speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte, zowel onder- als bovengronds. Het is als ordenend element van belang en zichtbaar c.q. beleefbaar oppervlaktewater levert een positieve bijdrage in de ervaring van de openbare ruimte. 

Het gemeentelijke waterbeleid is vastgelegd in het vernieuwde verbrede gemeentelijke rioleringsplan (vGRP). Het geeft een opsomming van maatregelen en de daarvoor benodigde middelen om te voldoen aan functionele eisen van het (afval)watersysteem.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/45-riolering-en-water.html