4.5.1 Planvorming en onderzoek

In 2016 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geactualiseerd voor de periode 2017-2020. Het GRP geeft richting aan de uitvoering van de gemeentelijke watertaken. In 2017 zal de grondwateroverlast in de wijk Rupertserf te Delden nader worden onderzocht. Er zal een communicatietraject (Waterloket) worden gestart om de burgers en bedrijven over de gemeentelijke watertaken te informeren, o.a. via de website. Er zal een vervolg gegeven worden aan goed rioolgebruik door op ongewenste (hemelwater)lozingen te handhaven. 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/45-riolering-en-water/451-planvorming-en-onderzoek.html