4.5.2 Projecten

In 2017 worden de resterende projecten van het uitvoeringsprogramma GRP 2015 gerealiseerd. Voor de periode 2017 en 2018 wordt een uitvoerings-programma 2017-2018 vastgesteld op basis van het GRP. De rioolprojecten worden getoetst aan de aspecten duurzaamheid, klimaatbestendigheid en afgestemd met opgaven vanuit andere openbare disciplines, zoals wegen en groen.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bestuur/programmabegroting-2017/programma-4-leefomgeving/45-riolering-en-water/452-projecten.html